• VİZYONER YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DENETİM VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

HAKKIMIZDA

VİZYONER YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DENETİM VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ., 05.05.2011 tarih 27925 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2 Seri nolu tebliğde belirtilen yetki ve sorumluluklar kapsamında öngörülen tespit ve incelemeleri yasalara uygun ve istenildiği şekilde sürdürmektedir.

Vizyoner Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği kurulduğu günden bugüne tecrübesiyle, bilgi birikimiyle en iyi, en güzel ve en doğru hizmeti sunmayı kendisine görev edinmiştir.

Vizyoner Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği olarak sunduğumuz hizmetler;

 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri,
 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir, elleçleme izin ve uygunluk işlemleri,
 • Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti
 • Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti
 • Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
 • Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya için süre uzatım talepleri
 • Geçici İthalat yoluyla ithal edilen bir kısım eşyada süre uzatım talepleri,
 • Nihai Kullanıma konu eşyanın teminat çözüm talepleri,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ibra işlemleri,
 • Gümrük gözetiminin sonlandırılması
 • Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
 • BD1 Beyan Düzeltme Tespit Raporları,
 • ZD1 Zor Durum Raporu Hazırlama,
 • TK1 ( KKDF Muafiyeti ) Tespit işlemine ilişkin rapor hazırlama,
 • ile ilgili tespit ve raporlama işlemleri, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütülmektedir.